СЕЗАЛ И РАФИЯ

Описание

Предназначен за използване в селското стопанство и промишлеността.

 • TIP-800 ВНОС : 800м в кг.
 • TIP-1200 ВНОС: 1200м в кг.
 • TIP-800UV ВНОС: 800м в кг.
 • TIP-1200UV ВНОС: 1200м в кг.
 • TIP-1800UV ВНОС: 1800м в кг.
 • ТЕКС- 500 ВНОС: 500м в кг.
 • TIP-800 БЪЛГАРСКИ: 800м в кг.
 • TIP-1200 БЪЛГАРСКИ :1200м в кг.
 • TIP-800UV БЪЛГАРСКИ:800м в кг.
 • TIP-1200UV БЪЛГАРСКИ:1200м в кг.
 • TIP-1800UV БЪЛГАРСКИ:1800м в кг.
 • TIP-2000UV БЪЛГАРСКИ:2000м в кг.
 • TIP-300 за балиране:300м в кг.
 • TIP-320 за балиране:320м в кг.
 • TIP-400UV за балиране:400м в кг.
 • TIP-750UV за балиране:750м в кг.
 • TIP-800 за балиране:800м в кг.

Допълнителна информация

Продава се на цели стекове като съдържанието в стек е 6 ролки равняващи се на около 6 кг с изключение на TIP-2000 UV, който е 3 кг в опаковка.