МАРКУЧИ

Първичен материал

Размери:

  • ½- дълъг по 25м
  • ¾-дълъг по 25м
  • 1 цол –дълъг по 25м

Армиран маркуч

Размери:

  • ½- дълъг по 25м
  • ¾-дълъг по 25м
  • 1 цол –дълъг по 25м

Допълнителна информация

Продава се само на едро.

Галерия