КАНАП

Описание

  • Канап 10 КГ – продава се на дребно както и на едро като в чувал са по 4 бр.
  • Канап 0,5 КГ – продава се на дребно както и на едро като в един чувал са около 40 бр.
  • Канап на кълбета – продава се на дребно като в един пакет има по 10 бр. , а в чувал от 15-25 пакета.

Галерия